• 18°C
  • 32,32 %0.18
  • 35,02 %0.23
  • 2.425,92 %0.18
  • 10.479 %0.00
  • 68.050 %-0.8
  • 3.775 %-2.7

Geçen Yıl Bugün