Ahlâkın en güzeli hilm, yumuşak huylu ve toleranslı olmaktır. Çünkü bu sâyede düşman dost, uzakta yakın olur.

Cenâb-ı Hak buyuruyor:

Bismillahirrahmanirrahim. “İyilikle kötülük bir olmaz. Sen (kötülüğü) en hoş bir şekilde önle. O vakit seninle arasında düşmanlık yer alan kimse, benzeri samimi olarak bir arkadaş olur.” (Fussilet, 34)

Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz buyurdular:

“Senden alâkayı kesenle sen ilgilen; irtibat ve iletişim ol. Sana adaletsizlik edeni affet. Sana musibet edene iyilik et.”  (Ahmed, Müsned, 16999.)

AHLAKIN EN GÜZELİ

İmâm-ı Azam’dan nakledildiğine kadar o şöyle demiştir:

“Birisinin benim hakkımda fena laf söylediğini birisi bana iletti. Ben ise o fena sözü söyleyen kimse hakkında her zaman hoş sözler söyledim. Daha Sonra ben gördüm ama o kimse de benim hakkımda iyi şeyler söylüyor.

Allah bize hoş ahlâk ile kötü ahlâkın bir olmadığını açıklama etmiş ve fena ahlâkı güzel ahlâkla değiştirmemizi emretmiştir. Ahlâkın en güzeli hilm, yumuşak huylu ve toleranslı olmaktır. Çünkü bu sâyede düşman dost, uzak yakın olur. Zîrâ güzel ahlâk sahibi olan insan muhâtabının öfkesini iyi huylulukla, zulmünü affedici olmakla, fena arkadaşlığını ise lütuf, kerem ve iyilikle savar.” (İsmail Hakkı Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 18. Cilt, Erkam Yay.)

Kaynak: www.islamveihsan.com URL: https://www.islamveihsan.com/sen-kotulugu-onleyebilirsin.html