Tez İçin Kaynakça Nasıl Hazırlanır? Tez, bilimsel yöntemlerle hazırlanmış olan ön bilgiler doğrultusunda henüz kanıtlanmamış fakat mantıksal olarak çelişmeyen ve bilimsel anlamda araştırma süreci ile doğru orantıda ilerleyen düşünceler bütünüdür.  Test çalışmasında kaynakça son derece önemli bir husustur.

Tezde kaynakça bölümü hazırlarken standart tekniğine en uygun biçimde olmalıdır.

Verilen bilginin akademik bütünlüğünü sağlarken aynı zamanda güvenilirliğini oluşturmak için önem arz etmektedir.

 Kaynakça, araştırma esnasında size malzeme olan her kaynağı içine alır. Kullanılan tüm kaynakların sayfa numarasına varıncaya kadar belirtildiği kaynakça kısmında nelerden yararlanıldığı kolayca anlaşılır.

En Şık Elbise Modelleri ve Genç Büyük Beden Saten Abiye Tesettür Seçenekleri En Şık Elbise Modelleri ve Genç Büyük Beden Saten Abiye Tesettür Seçenekleri

Tezi okuyan kişiler burada verilen bilgileri kullandığında asıl kaynağa kolay bir biçimde ulaşım sağlayabilmelidir.

Bu durum tezin bilimsel değerini arttırır. Kaynakça bölümünün noksansız oluşturulması, tez sürecinin şeffaflığını da ortaya çıkarır. Kopya içerik olup olmadığı noktasında karşılaştırma olanağı sağlar.

Kaynakça kısmında kaynakların açıkça belirtilmiş olması aynı zamanda orijinal yazarların emeklerini korumayı da sağlar. Etik bir durum oluşturan bu durum, akademik topluluklar içerisinde oldukça önem taşır. Bilimsel iletişimin ve etkileşimin en özel şeklini kaynakçalar oluşturur.

Bu sebeple kaynakçanın doğru şekilde yazılması ve ilgili kuralların tamamını içermesi gerekir. Yükseköğretim kurumunun tez yazma kurallarına uygun şekilde hazırlanması gerekir.  Bu kriterler açıkça herkesin ulaşımına uygun bir biçimde paylaşılmaktadır. Var olan standart kriterlere uygun kaynakça hazırlandığında tez teknik anlamda noksansız bir hale gelebilir. Aksi takdirde tezin kabulü söz konusu değildir.

Tezin içerisinde olması gereken bilgiler aşağıda maddeler halinde yer alır.

●     Yazarın adı soyadı

●     Tezin adı

●      Üniversitenin adı

●     Tezin yazıldığı yıl

Kaynakça gösterme konusunda bu gerekli bilgilere ihtiyaç vardır. Kaynakça nasıl yazılır örnek olarak verilecek olursa tez yazımında kullanılan bütün eserlerin ve alıntıların net bir şekilde listelenmiş hale getirilmesi gerekir.

Tezin yazım sürecini daha hızlı şekilde bitirmek için tez de kullanılan bütün kaynakların kaynakçada belirtilmesi gerekir. Tez hazırlayan kişiler ya da Tez Yazdırma yapacak kişilerin durumdan emin olduktan sonra kısa süre içerisinde tezin kaynakçasını hazırlamak mümkündür.

Tez Kaynakça Olarak Ne Yazılır?

Kaynakça nasıl yazılır? Bu soruya kısa şekilde cevap vermek gerekirse alfabetik sıra ile ya da formatta bulunan ilgili metinlerin geçmiş olduğu sıraya göre kullanılan kaynaklar listelenir.

Örnek verecek olursak; Dijital Medya Yönetimi konulu bir tez hazırlama’nın gerekirse burada kaynakça olarak Dijital Pazarlama Yönetiminde kaynak olarak hazırladığımız yerleri kaynak olarak göstermeliyiz. Mesela tezimizde “SEO Uzmanı” konusuna değineceksek bu konuyu araştırdığımız yeri kaynakça olarak göstermeliyiz.

Burada önemli olan husus, tez yazısının içerisinde kullanılan bütün kaynakların açık bir şekilde listelenmesi gerekir. Lisans ya da doktora tezlerinde üniversitenin koymuş olduğu kurallara uygun biçimde kaynakça hazırlamak gerekir.

Kaynakça genellikle alfabetik şekilde düzenlenir. Böylece okuyucu kaynağı daha kolay bir şekilde ulaşır. Genel olarak pek çok kaynak gösterme şekli vardır. Fakat en çok tercih edilenler ve üniversite eğitiminde kullanılan formatlar, bulunmaktadır.

Kendi içerisinde birbirinden farklı formatlara ayrılan stillerin nasıl uygulanacağı ise değişik biçimlerde olmaktadır.

Üniversiteler genel olarak kaynak göstermede APA formatını talep eder. Sosyal bilimlerde kullanılan APA formatı tez de kullanılan alıntı ve atıfları kapsar.

MLP formatı ile kaynak gösterme, genellikle müzik tiyatro gibi alanlarda yazılan tezler için geçerlidir.

Düzgün bir kaynakça oluşturmak isteyen herkes tez yazımının aşamalarına önem vermelidir. Aşamaları eksiksiz olarak yerine getirmek büyük önem arz eder. Kaynakça hazırlama kısmı bir takım olmazsa olmaz durumları içine almaktadır. Kaynakça hazırlama kriterlerine adım adım uyulduğunda aslında zannedildiği kadar zorlu bir süreç olmadığını anlamak da mümkündür.

Tez Kaynakça Hazırlama Aşamaları

Kaynak Toplama

Kaynakça hazırlamanın en özel aşaması kaynakları toplamaktır. Sosyal Medya, Web, Ansiklopediler ve daha birçok alandan kaynak toplanabilir. Bu aşamada tez için yararlanmış olduğunuz her bir site linkini, alıntı olarak kullandığınız kaynak isimlerini tek tek not almak gereklidir.

Kaynak olarak sadece web site adresleri değil, aynı zamanda elle tutulur bir kitap, dergi, gazete, ansiklopedi gibi seçenekler de kaynakçada adı geçebilecekler arasındadır burada kritik kaynakça aldığımız yerin işin uzmanı tarafından olduğundan emin olmamızdır.

Kaynak olarak geçireceğiniz bilgileri eksiksiz girmelisiniz. Herhangi bir kitabın hangi sayfasından bilgi edindiyseniz özellikle o sayfaların numaralarını not etmiş olmalısınız. Bunu yaparken; yazarın ismi, kaynağın yayın yılı,

Hangi başlıklı olduğu, yayıncı bilgisi ve sayfa numarası gibi kaynağa tam ulaşım sağlanabilmesi için eksiksiz bilgi verilmelidir.

Stil Belirleme

Tez şablonunda tercih edilen belli başlı yazım sitilleri bulunur. Bunlardan birinin tercih edilmesi önemlidir. APA, MLA, Chicago/Turabian ve Harvard bunlardan en çok kullanılanlardır.

Bu kaynakça stilleri arasından size en uygun düşecek olanı tercih edebilirsiniz. Hangi stilin kullanıldığının hiçbir öneminin olmadığını söylemek isteriz. Hepsi Kaynakçaya uygun düşen seçeneklerdir.

Kaynakça stilinizi belirledikten sonra elde ettiğiniz tüm kaynakların yazılmasını bu stil eşliğinde yapmanız önemlidir. Bu şekilde eksiksiz oluşturulan kaynakçalar, görsel anlamda da en doğru görüntünün ortaya çıkmasına imkan oluşturur.

Stil Uygulama

Yukarıdaki stillerden herhangi birini seçtikten sonra ardında bu stili kaynakça üzerinde uygulamak gereklidir.

Örnek vermek gerekirse; APA Stilini seçmiş olan kişiler, kitap kaynağı için “Yazar Soyadı, Adının İlk Harfi. (Yıl). Kitap Adı. Yayıncı.” Şeklinde bilgileri bir bir girmelidir. İşte uygulmalı örnek; Ayşe Topçu. (2024). Çoğrafi Keşif. 3D.

Makaleyi bir kaynakça olarak gösterirken; “Yazar Soyadı, Adının İlk Harfi. (Yıl). Makale Başlığı. Dergi Adı, Cilt (Sayı), Sayfa Numaraları. “Şeklinde olmalıdır.

Stillerin tüm kaynakça kısımlarında sorunsuz bir biçimde uygulanmış olması önem taşır.

Kaynakça Düzenleme

Kaynakça düzenleme aşamasında alfabetik bir sıralama yapılması önemlidir.

Düzenlemenin diğer aşaması ise kaynağın ikinci sıradan sonraki tüm satırlarını asılı girintili yapmak gereklidir.

Kaynakçayı Kontrol Etme

Kaynakça istenen bilgiler ile doğru bir biçimde doldurulduktan sonra artık gözden geçirilmelidir. Belirlenen stilde olup olmadığı kontrol edilmelidir. Yazım hatalarının olup olmadığına bakılmalıdır, girintilerin doğru uygulanıp uygulanmadığı kontrol edilmelidir.

Tez Yazarken Kopyala Yapıştır Yapılır Mı?

Tez yazarken kopyala yapıştır yapmak son derece tehlikelidir. Kopyala yapıştır yapmak yani kopya içerik üretmek tezin kabul görmemesine neden olurken bir yanda intihal oranını yükseltir.

Bu durum yasal olmayan bir durumdur. Var olan bilgiyi alıp doğrudan kullanmak, aynı zamanda hırsızlığı oluşturmaktadır.

Unutulmamalıdır ki tez yazmanın amacı, öğrencilerin akademik, bilimsel ve araştırma becerilerini geliştirmesidir. Tez için verilmiş olan konunun en derin şekilde araştırılarak öğrenciler tarafından kendi cümleleri ile yazılı olarak sunulmasıdır.

Bu amacı yerine getirirken var olan bilgilerin kopyala yapıştır yapılması uygun olmayan bir durumdur.

Tez Yazarken Alıntı Nasıl Yapılır?

Tez yazarken alıntı yapmak uygun bir durumdur. Daha önceden yayınlanmış bilgileri alıntı yaparken doğru bir biçimde tez içerisinde kullanmak önemlidir.

Alıntı yapmanın iki farklı yöntemi bulunur. İlki doğrudan alıntıdır. Diğeri ise dolaylı alıntıdır. Doğrudan alıntıda, var olan bir bilgiyi aynen tırnak içerisinde kullanmak gereklidir. Aynı zamanda kaynağı parantez içinde göstermek şarttır. Örnek vermek gerekirse; (Ayşe Topçu, 2024, s.44)

Dolaylı alıntı yapıldığı durumlarda ise yine var olan bilgiyi kullanırken kendi cümleleriniz ile ifade etmelisiniz. Bunun yanı sıra kullanılan asıl kaynağı da parantez içerisinde vermek gereklidir. Örneğin (Ayşe Topçu,2024)

Tez İçin Kaynakça Nasıl Hazırlanır? Bu yazımızda detaylı şekilde kaynakçının nasıl hazırlanması gerektiği ile ilgili bilgiler verdik. Daha fazla bilgi için bizi takip etmeyi unutmayın!

Editör: Vadi Sağdıç