Ramazan’da Sıkça Sorulan Sorular
banner121

Ramazan’da en çok merak edilen sorular nelerdir? İnsanlar en çok neleri soruyorlar? İşte sizler için derlediğimiz Ramazan’da çoğu kez sorular ve cevapları...

Ramazan her tarafında en fazla merak edilenler, sorular ve cevapları sizler için derledik.

RAMAZAN’DA SIKÇA SORULAN SORULAR

Ramazan ayı rahmet ve mağfiret ayıdır. Bu ayda yapılacak ibadetler kat kat sevabı ile mükafatlandırılır. Oruç bu ibadetlerin başında kazanç. Peki oruç tutarken nelere dikkat etmeliyiz? Hangi durumlar orucu bozar? Hangileri bozmaz? İşte en çok merak edilen sorular ve cevapları...

Oruç Yetişmek Kimlere Farzdır? Oruca Ne Vakit ve Nasıl Hedef Edilir? Kaza ve Keffaret Nedir? Orucu Bozmayan Durumlar Nelerdir? Unutarak Birşeyler Yemek İçmek Orucu Bozar mı? Istifra Etmek Orucu Bozar mı? Sigara İçmek Orucu Bozar mı? Sakız Çiğnemek Orucu Bozar mı? Dişleri Fırçalamak Orucu Bozar mı? Uyurken İhtilam Olmak (Cünüp) Orucu Bozar mı? Tırnak, Saç Kesmek Orucu Bozar mı? Ağzındaki Tükrüğü Yutmak Orucu Bozar mı? Denizde, Havuzda Özetle Yüzmek Orucu Bozar mı? Göz Damlası Orucu Bozar mı? Oruçlu Kimse Diş Tedavisi Yaptırabilir mi? Aşı Edinmek ve İğne Yaptırmak Orucu Bozar mı?

RAMAZAN’DA SIKÇA SORULAN SORULARIN CEVAPLARI

Ramazan ayı her tarafında çoğu kez sorulan ve merak edilen soruların cevapları...

ORUÇ TUTMAK KİMLERE FARZDIR?

İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının esas şartları Müslüman, akıllı(fikir baliğ) ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna kadar, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için başta Müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir. (Kâsânî, Bedâî’, II, 87)

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bir takım özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. (Geniş data için bkz. 481ve 484 nolu fetva)

Daha detaylı bilgi için tıklayınız...

ORUCA NE SÜRE VE NASIL NİYET EDİLİR?

Her türlü oruç (farz, kaza, keffaret) için olası epeyce, sabahleyin vakti girmeden önce ya da geceden niyeti olmak en erdemli olanıdır. Çünkü bu suretle hem mezheplerin bu konudaki ihtilâflarının dışında kalınmış, ayrıca de amaç ibadetin başlama bir zamanlar benzer zamana getirilmiş olur.

Oruçlar için, “Maksat ettim yarın ki orucu tutmaya” şeklinde mutlak hedef yeterlidir. bununla beraber geceden kasıt edilmesi ve “ Hedef ettim yarın ama Ramazan orucuna” biçiminde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için bambaşka niyet edilmesi gerekir. (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400)

Daha ayrıntılı veri için tıklayınız...

KAZA VE KEFARET NEDİR?

Kaza, bozulan orucun yerine gününe gün oruç tutmaktır. Özürsüz olarak Ramazan ayında oruç tutmamak keza günahtır keza de cezası vardır. Fakat bir kimse istem dışı mecburiyetten nedeniyle orucu bozarsa kaza etmesi gerekir. Kefaret, Ramazan ayında tutulan orucun, mazeretsiz olarak kasıtlı olarak bozulmasının cezasıdır.

Kaza ve kefaret orucu için yapılması gereken şeyler nelerdir? Oruç nasıl kaza nasıl kefaret olur?

Kefaret orucu hakkında detaylı bilgi için tıklayınız... Kaza orucu hakkında detaylı bilgi için tıklayınız...

ORUCU BOZMAYAN DURUMLAR NELERDİR?

Orucu bozmayan durumlar için Hanefî mezhebi başlıca alınıp şöylece sıralanabilir: Ağız dolusu bile olsa kendi isteğiyle olmaksızın kusmak. Balgam veya burun akıntısını yoksa ağzı çalkaladıktan daha sonra kalan yaşlığı tükürükle yutkunmak. Boğazına su kaçmamak kaydıyla serinlemek için yıkanmak ya da yüzmek. Suyla ıslatılmış bile olsa misvak veya diş fırçası uygulamak. Göze sürme sürüklemek. güzel koku sürünmek veya koklamak. Cünüp olarak ya da hayız yoksa nifas kanı gece kesildiği halde gusül abdesti almadan sabahlamak. Boşalma olmamak kaydıyla eşini öpmek. Oruçlu olduğunu unutarak oruç yasaklarını ihlâl etmek. Oruçlu olduğunu unutarak yiyip içen kimseye oruca dayanamayacak durumda değilse bunun hatırlatılması gerekir.

UNUTARAK BİR ŞEYLER YEMEK YEMEK İÇMEK ORUCU BOZAR MI?

Unutarak bir şeyler yemekle oruç bozulmaz. Bu konuda farz ile vacip ya da nâfile oruç arasında fark yoktur. Çünkü yanılma ve unutma hâli affedilmiştir. Allah Rasûlü unutarak yiyip içenlerin oruca devam etmelerini, onları Allah’ın yedirip içirdiğini söylemiştir.( Buhârî, Savm, 26 ; Müslim, Sıyâm, 17) Lakin yanlışlıkla yiyip içmek bundan ayrı olup, Hanefîlere göre orucu bozar. Meselâ; bir kimse oruçlu olduğunun farkında olan olduğu halde kasıtsız olarak yanlışlıkla bir şey yese veya içse orucu bozulur ve kaza gerekir. Abdest alırken ağzına aldığı sudan yutmak ya da denizde yüzerken su yutmak bu niteliktedir.

ISTIFRA ETMEK ORUCU BOZAR MI?

Kusma kasten yapılmadığı durumlarda orucu bozmaz. Kasıtlı Olarak yapıldığında ise, ağız dolusu olması durumunda oruç bozulur.

Yukarıdaki meselelerin dayandığı delil şu hadistir: “Oruçlu kimse kendiliğinden kusarsa kaza gerekmez. Kendi ricası ile kusarsa orucunu kaza etsin.” (Ebû Dâvud, Savm, 33; Tirmizî, Savm, 24, 25; İbn Mâce, Sıyâm, 16 ; Dârimî, Savm, 25; Mâlik, Muvatta’, Sıyâm, 47; Şevkânî, age, IV, 204.)

SİGARA İÇMEK ORUCU BOZAR MI?

Orucun esas unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum vazgeçmek olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve bağımlılık gereği alınan bütün maddeler oruç yasakları kapsamına girer. (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387) Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da benzer hükme tabidir.

SAKIZ ÇİĞNEMEK ORUCU BOZAR MI?

Ağız ve burundan alınıp mideye ulaşan her şey orucu bozar. Bu itibarla, ağız kokusunu durdurmak veya diş ağrısını gidermek maksadı ile ağza sıkılan sprey ve benzeri maddeler yutulur da mideye ulaşırsa orucu bozar, yutulmazsa bozmaz.

Günümüzde üretilen sakızlarda, ağızda çözülen katkı maddesi maddeleri bulunduğundan, ne kadar dikkat edilirse edilsin bunların yutulmasından sakınmak mümkün değildir. Bu sebeple bu nesil sakız çiğnemek orucu bozar (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 395, 396). Öte Yandan, hangi sakızın orucu bozmayan türden olduğu bilinemeyeceğinden oruçlu iken sakız çiğnemekten sakınılmalıdır.

DİŞLERİ FIRÇALAMAK ORUCU BOZAR MI?

Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz. bununla birlikte, diş macununun, misvak parçalarının veya suyun boğaza kaçması halinde oruç bozulur. Orucun deformasyon ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsaktan önce ve iftardan sonra fırçalanması yerinde olur.

UYURKEN İHTİLAM EDINMEK (CÜNÜP) ORUCU BOZAR MI?

Oruçlu iken rüyada ihtilam elde etmek orucu bozmaz, gusletmeyi geciktirerek cünüp olarak sabahlamak da oruca bir zarar vermez. (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220) Oysa guslü sabahleyin namazı vaktinin çıkmasına değin tecil etmek günahtır. Çünkü bu durumda namaz terk edilmiş olur. (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 372) Nitekim Hz. Peygamberin Ramazanda imsaktan daha sonra sabahleyin namazı vakti içinde yıkandıkları bilinmektedir. (Buhârî, Savm, 25)

Daha ayrıntılı bilgi için tıklayınız...

TIRNAK, SAÇ KESMEK ORUCU BOZAR MI?

Oruçluyken saç, sakal, çivi kesmek ve gövde temizliği yapmak gibi fiiller orucu bozmaz.

AĞZINDAKİ TÜKÜRÜĞÜ YUTKUNMAK ORUCU BOZAR MI?

Ağız, bedenin içi sayılacağından dolayı tükürük yutmak, insanın içindeki necasetin mideden bağırsağa geçmesinden farksız bir durum olarak kabul edilir. Bundandır ama jurnal yaşantı içerisinde oruçlu bir kimsenin normal bir şekilde ağzının içinde salgılanan tükürüğü yutması orucunun bozulmasına sebebiyet vermemektedir.

DENİZDE, HAVUZDA YÜZMEK - YIKANMAK ORUCU BOZAR MI?

Ağız ve burnundan su girip sindirim cihazına ulaşmadıkça oruçlu kimsenin yıkanması orucuna hasar vermez. Nitekim Hz. Aişe ve Ümmü Seleme validemiz Hz. Peygamber (s.a.s.)´in Ramazan´da imsaktan daha sonra yıkandıklarını haber vermişlerdir. Bu itibarla, ağız ve burnundan su kaçırmamak şartıyla oruçlu birey yıkanabileceği gibi, havuz ya da denize de girebilir. Oysa yüzme esnasında su yutmaktan kaçınmak zor olduğu için ihtiyatlı kullanmak yerinde olur.

GÖZ DAMLASI ORUCU BOZAR MI?

Uzman göz doktorlarından alınan bilgilere kadar, göze damlatılan ilaç arz olarak çok eksik (1 mililitrenin 1/20´si olan 50 mikrolitre) olup bunun bir kısmı gözün kırpılmasıyla dışarıda atılmakta, bir kısmı gözde, göz ile burun boşluğunu birleştiren kanallarda ve mukozasında mesamat yolu ile emilerek vücuda alınmaktadır. Damlanın değil denilebilecek kadar çok eksik bir kısmının, sindirim kanalına ulaşma ihtimali bulunmaktadır. Bu bilgiler, değerlendirildiğinde, göz damlası orucu bozmaz.

ORUÇLU KİMSE DİŞ TEDAVİSİ YAPTIRABİLİR Mİ?

Orucun bozulması için yeme, içme ve cinsel ilişki veya bu anlamları ifade eden bir fiilin işlenmesi gerekir. Bu sebeple sırf dış tedavisi sebebi ile oruç bozulmaz. Tedavinin ağrısız gerçekleşmesi için yapılan enjeksiyonlar da beslenme amacı taşımadığı için orucu bozmazlar. Ancak çare sırasında yapılan başka işlemler sebebi ile -örneğin ağız su ile çalkalanırken- boğaza su, kan veya tedavide kullanılan maddelerden biri kaçarsa oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir.

Oruçlu bir kimsenin morfinli veya morfinsiz olarak dişlerini tedavi ettirmesi veya çektirmesi orucu bozmaz. Oysa çare esnasında, kan veya tedavide kullanılan maddelerden herhangi bir şeyin yutulması ise, orucu bozar.
 

AŞI ALMAK VE İĞNE YAPTIRMAK ORUCU BOZAR MI?

Gıda değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz. Dinimiz, tedavi sürecinde olan hastaların oruç tutmamalarına ruhsat vermektedir. böylece, tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup, tedavileri sona erinceye değin oruçlarını erteleyebilirler. bununla beraber, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi açlık ediyor ve oruç tutmalarına da diğer bir engel yahut iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları uygun olur. Bu imkâna sahip olmayanlar, çare ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Oysa, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptırmak, damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. sonradan bu oruç kaza edilir.

İslam ve İhsan

RAMAZAN NEDİR?

Kaynak: www.islamveihsan.com URL: https://www.islamveihsan.com/ramazanda-sikca-sorulan-sorular.html

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.