Ramazan’ı Nasıl İhya Ederim?
banner121

Ramazan ile ilgili hadisler nelerdir? Peygamberimizin (s.a.v) Ramazan ayı hakkındaki bazı hadislerini ve metinlerini sizler için derledik. İşte Ramazan-ı Şerif ile ilgili 40 hadis...

Recep ayı girdiği süre Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle dua ederdi:

“Allahım! Recep ve Şaban aylarını hakkımızda kutsal eyle, bizi Ramazan ayına ulaştır!” (Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat, IV, 189)

***

“Mübarek Ramazan ayına kavuştunuz. Yüce Allah bu ayda size oruç tutmayı farz kıldı. Bu ayda sema (cennet) kapıları açılır, cehennem kapıları ise kapanır ve şeytanların azgınları bağlanır.” (Nesâî, Sıyâm, 5)

***

“Ramazan ayının ilk gecesi olunca, şeytanlar ve azgın cinler zincire vurulur, cehennem kapıları kapatılır ve hiçbiri açılmaz. Cennetin kapıları açılır ve hiçbiri kapanmaz. Sonra bir (melek) şöyle seslenir:

‘Ey hayır dileyen, ibadet ve kulluğa gel! Ey şer isteyen uzama, günahlarından vazgeç!’ Allah’ın bu ayda ateşten azat ettiği nice kimseler vardır ve bu Ramazan her tarafında her gece böyledir.” (Tirmizî, Savm,1)

***

“Ay yirmi dokuz gündür. Dolayısıyla siz (Ramazan ayına ait) hilâli görmedikçe oruç tutmayın, yeniden (Şevval ayına ait) hilâli görmedikçe de bayram yapmayın. Eğer hava bulutlu olursa ayı takdir edin (otuza tamamlayın).” (Müslim, Sıyâm, 6)

***

Peygamber (s.a.v.) insanların en cömerdi idi. En eli bol olduğu anlar ise Ramazan’da Cebrail (a.s.)’in kendisiyle buluştuğu zamanlardı. Cebrail (a.s.) Ramazan’ın her gecesinde onunla buluşur ve onunla Kur’ân’ı müzâkere ederdi. İşte bundan nedeniyle Resûlullah (s.a.v.) hayırda, rahmet yüklü rüzgârdan daha cömertti. (Buhari, Bed’ü’l-vahy, 1)

***

“Kişi büyük günahlardan kaçındığı takdirde, beş süre namazlar, cumadan cumaya ve Ramazan’dan Ramazan’a, arasında işlenen günahlara kefarettir.” (Müslim, Tahâret, 16)

***

“Ramazan’ı yaşadığı hâlde günahlarını bağışlatamayan kimsenin burnu yerde sürünsün!” (Tirmizî, Deavât, 100)

***

“İslâm beş üstüne kurulmuştur; Allah’tan diğer ilâh olmadığına ve Muhammed (s.a.v.)’in Allah’ın Resûlü olduğuna şahit olmak, namazı direkt olarak kılmak, zekât atamak, haccetmek ve Ramazan orucunu tutmaktır.” (Müslim, Îmân, 21)

***

“Kim Allah’a inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Îmân, 28)

***

“Oruç (sahibini koruyan) bir kalkandır. Oruçlu, saygısızlık yapmasın, ahlâksızca konuşmasın. Eğer biri kendisiyle dövüşmeye ya da sövüşmeye kalkışırsa, iki kez, ‘Ben oruçluyum.’ desin.” (Buhârî, Savm, 2)

***

“Canım elinde olan Allah’a ant ederim ancak, oruçlunun ağız kokusu Allah nezdinde misk kokusundan daha hoştur. (Zira Allah buyuruyor fakat): ‘Oruçlu yemesini, içmesini ve şehvetini sırf benim için terk ediyor. böylece onun mükafatını ben vereceğim. İyiliğin karşılığı ise on misliyledir.’” (Buhârî, Savm, 2)

***

Ulu Allah şöyle buyurmaktadır:

‘Adem oğlunun her ameli kendisinindir. Yalnız oruç müstesna, o benimdir. Onun mükâfâtını verecek olan da benim’.Canım elinde olan Allah’a yemin ederim oysa oruçlunun ağız kokusu Allah indinde misk kokusundan daha güzeldir.” (Müslim, Sıyâm, 161)

***

“Her şeyin bir zekâtı vardır. Bedenin zekâtı da oruçtur...” “Oruç sabrın yarısıdır.” (İbn Mâce, Sıyâm, 44)

***

“Cennet’te Reyyân denilen bir kapı vardır. Oruç tutanlar o kapıdan çağrılacaklardır. Kim oruç tutanlardan ise o kapıdan Cennete girecektir. Kim de, o kapıdan girerse ölümsüz olarak susama çekmeyecektir.” (Tirmizi, Savm, 55)

***

“Yalan söylemeyi ve yalan ile amel etmeyi bırakmayanın yemeyi, içmeyi terk etmesine Allah’ın ihtiyacı yoktur.” (Buhârî, Savm, 8)

***

“Nice oruçlu vardır ancak onun orucu yalnızca açlık (ve susuzluktur). Nice gece ibadete kalkan vardır oysa onun bu kalkışı sadece uykusuzluktur.” (İbn Mâce, Sıyâm, 21)

***

“Oruçluyken unutarak yiyip içen kimse, orucunu tamamlasın. Zira onu oysa Allah yedirmiş ve içirmiştir.” (Müslim, Sıyâm, 171)

***

“Yolculukta oruç tutmak iyilik değildir.” (Buhari, Savm, 35)

***

“Kim Ramazan orucunu tutar, sonradan buna Şevval ayında altı gün daha eklerse bütün yıl oruç tutmuş gibi olur.” (Müslim, Sıyâm, 204)

***

“Oruçlu için biri iftar ettiğinde, diğeri ise Rabbiyle karşılaştığında edinmek üzere iki sevinç zamanı vardır.” (Müslim, Sıyâm, 164)

***

“Her iftar vaktinde Allah kadar (Cehennemden) azat edilenler vardır ve bu (Ramazan’ın) her gecesinde böyledir.” (İbn Mâce, Sıyâm, 2)

***

“Her kim bir oruçluya iftar verirse, kendisine onun sevabı dek sevap verilir; oruçlunun ecrinden de hiçbir şey eksilmez.” (Tirmizî, Savm, 82)

***

Hz. Peygamber (s.a.v.) insanlarla birlikte iftar ettiğinde şöyle derdi:

“Yanınızda oruçlular iftar etsin, yemeğinizi iyiler yesin ve üzerinize melekler insin.” (Dârimî, Savm, 51)

***

Peygamber (s.a.v.) Efendimiz iftar açtığı zaman şöyle buyururdu:

“Susama gitti, damarlar suya kavuştu. İnşallah orucun ecri de hasıl olmuştur.” (Ebû Dâvûd, Sıyâm, 22)

***

“İnsanlar (vakti girince) iftar etmekte telaş ettikleri sürece hayır üzeredirler.” (Buhârî, Savm, 45)

***

Resûlullah (s.a.v.), akşam namazını kılmadan önce orucunu birkaç taze hurma ile

belki yahut kuru hurma ile iftar ederdi, o da yoksa birkaç yudum suyla açardı. (Ebû Dâvûd, Sıyâm, 21)

***

Hz. Peygamber (s.a.v.) iftar ederken şöyle dua ederdi:

“Allahım, Senin rızan için oruç tuttum ve senin rızkınla orucumu açtım.” (Ebû Dâvûd, Sıyâm, 23)

***

“Sahur yemeği yiyiniz. Çünkü sahur yemeğinde bolluk vardır.” (Buhârî, Savm, 20; Müslim, Sıyâm, 45)

***

Allah’ın Resulü (s.a.v.), belirlenmiş bir şekilde emretmeksizin insanları Ramazan geceleri namaz kılmaya özendirme eder ve şöyle buyururdu:

“İnanarak ve karşılığını Allah’tan umarak Ramazan gecelerini namazla ihya eden kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.” (Nesai, Siyam, 39)

***

“İnanarak ve karşılığını Allah’tan umarak Ramazan gecelerini namaz kılarak ihya eden kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.” (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 173)

***

Resûlullah (s.a.v.) ölüm edinceye dek Ramazan’ın son on gününü itikâfta geçirmişti. (Buhârî, İ’tikâf, 1)

***

Hz. Peygamber (s.a.v.), (Ramazan’ın) son on günü geldiğinde, ibadet hususunda gayretini daha da artırır, gecesini ihya eder ve ailesini de uyandırırdı. (Buhârî, Leyletu’l-Kadr, 5)

***

“İtikâfa giren, günahlardan uzak kalır ve kendisine tüm iyilikleri işleyen gibi sevap yazılır.” (İbn Mâce, Sıyâm, 67)

***

“Her kim inanarak ve karşılığını Allah’tan umarak Kadir Gecesi’ni ibadetle ihya ederse, geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhari, Savm, 6)

***

Resûlullah (s.a.v.), Ramazan’ın son on gününde itikâfa gireceği yere çekilir ve;

“Kadir Gecesi’ni Ramazan’ın son on gününde araştırın” derdi. (Buhari, Fadlu Leyleti’l-kadr, 3)

***

“Kadir gecesini (Ramazan’daki) son yedi (gece) içerisinde arayınız.” (Ebu Davud, Şehru Ramazan, 5)

***

Hz. Âişe: “Ey Allah’ın Resûlü! Kadir gecesi olduğunu bilirsem hangi duâyı okumamı nasihat edersin?” dedim, bana “Şöyle de!” buyurdu:

“Allah’ım sen affedicisin, ikram sahibisin, affetmeyi seversin beni de affet.” (Tirmizi, Deavât, 84)

***

Resûlullah (s.a.v.) fıtır sadakasını, oruçluyu faydasız ve müstehcen söz ve fiiller(in vebalin)den temizleyici, fakirlere de yiyecek elde etmek üzere belirledi. “Kim onu bayram namazından önce verirse, o kabul olunmuş bir zekâttır. Kim de onu bayram namazından sonradan verirse, o sadakalardan bir sadakadır. (Ebu Davud, Zekât, 18)

***

Hz. Peygamber (s.a.v.) fıtır sadakasının ırk bayram namazına çıkmadan önce verilmesini emretti. (Buhari, Zekât, 76)

***

“Ramazan orucundan daha sonra hangi oruç daha üstündür” diye sorulunca Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Ramazan’ı tazim için tutulan Şaban ayındaki oruç.” Sonra hangi sadaka daha faziletlidir? diye sorulunca; “Ramazan’da verilen sadakadır.” buyurdu. (Tirmizi, Zekât, 28)

İslam ve İhsan

KUR’AN’DA RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

RAMAZAN’DA KUR’LAHZA İLE YAŞAMALIYIZ

Kaynak: www.islamveihsan.com URL: https://www.islamveihsan.com/ramazan-ile-ilgili-40-hadis.html

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.