Zina Nedir? Zina İle İlgili Ayet ve Hadisler
banner121

Zina nedir? Zina ile ilgili ayet ve hadisler nelerdir? Zinadan nasıl uzak durulur? Zina niçin yasaklanmıştır ve zinanın zaraları nelerdir? İslam hukukunda zinanın cezası nelerdir? Sorularının cevabını haberimizin detayında bulabilirsiniz...

Zina etmek, bir kadınla nikâhsız ya da haksız olarak cinsel temasta bulunmaktır. Zina âyet ve hadislerde emin bir şekilde yasaklanmıştır ve haram kılınmıştır.

ZİNA NEDİR? ZİNA ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Zina etmek, bir kadınla nikâhsız ya da haksız olarak cinsel temasta bulunmaktır. Nikahlanmamış kız arkadaşla ya da nişanlı ile yapılan cinsel ilişki de zinadır. Arapça "zenâ" fiilinden mastar. Zinanın sözlük ve terim anlamı birdir. Bu da; bir erkeğin kadınla bir akde ya da haklı bir sebebe dayanmaksızın önden cinsel temasta bulunmasıdır. Zina eden erkeğe "zânî" kadına ise "zâniye" denir.

Zina Haram Mıdır?

Zina âyet ve hadislerde muhakkak bir şekilde yasaklanmıştır ve haram kılınmıştır. Zira Âyet-i Kerime'de “Zinâya yaklaşmayınız!..” (el-İsrâ, 32) emrine titizlikle uyarlamak gerekir. Bu âyet-i kerîmede zinâ bir tarafa, ona yaklaştıracak davranışlar bile yasaklanmıştır. Zina, öteden beri insan aklının, ahlâk ve hukuk nizamlarının ve diğer semâvî dinlerin iyice yanlış ve çirkin gördüğü bir tutum olup İslâm’da da büyük günahlardan sayılmıştır.

Zina Çeşitleri Nelerdir?

Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den söylenti edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Âdemoğluna zinadan nasibi takdir olunmuştur. O buna mutlaka erişir.

Gözlerin zinası bakmak, Kulakların zinası kulak vermek, Dilin zinası konuşmak, Elin zinası tutmak, Ayakların zinası yürümektir. Kalbe gelince o, arzu eder, ister. Üreme organı ise, bunu ya gerçekleştirir, ya da boşa çıkarır." (Buhârî, İsti'zân 12, Felek 9; Müslim, Alın Yazısı 20-21. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Nikâh 43)

ZİNA İLE İLGİLİ AYETLER

İsrâ Sûresi 32

"Zinaya yaklaşmayın. Zira o, bir hayâsızlıktır ve fazla kötü bir yoldur."

Nûr Sûresi 2

"Zina eden bayan ve zina eden erkekten tanesi yüz sopa vurun; Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dininde (hükümlerini uygularken) onlara acıyacağınız tutmasın. Müminlerden bir gurup da onlara uygulanan cezaya şahit olsun."

Nûr Sûresi 3

"Zina eden erkek, zina eden ya da müşrik olan bir kadından başka biri ile evlenmez; zina eden kadınla da oysa zina eden ya da müşrik olan erkek evlenir. Bu, müminlere haram kılınmıştır."

Nûr Sûresi 4

"Namuslu kadınlara zina isnadında bulunup, sonradan (bunu isbat için) dört şahit getiremeyenlere seksener sopa vurun ve bundan böyle onların şahitliğini hiçbir zaman kabul etmeyin. Onlar en ince ayrıntısına kadar günahkârdırlar."

Nûr Sûresi 6

"Eşlerine zina isnadında bulunup da kendilerinden diğer şahitleri olmayanlara gelince, onların her birinin şahitliği, kendisinin doğru söyleyenlerden olduğuna dair dört kez Allah namına yemin ederek tanıklık etmesi, beşinci kere da, eğer yalan söyleyenlerden ise Allah'ın lânetinin kendi üzerine olmasını dilemesidir."

Nûr Sûresi 8

"Kadının, kocasının yalan söyleyenlerden olduğuna dair dört kez Allah adına ant ve tanıklık etmesi, beşinci defa da, eğer (kocası) doğru söyleyenlerden ise Allah'ın gazabının kendi * üzerine olmasını dilemesi kendisinden cezayı kaldırır."

Nûr Sûresi 23

"Namuslu, kötülüklerden habersiz mümin kadınlara zina isnadında bulunanlar, dünya ve ahirette lânetlenmişlerdir. Yapmış olduklarına, dilleri, elleri ve ayaklarının, aleyhlerinde şahitlik edeceği gün onlar için çok büyük bir azap vardır."

Nûr Sûresi 26

"Fena kadınlar kötü erkeklere, fena erkekler ise fena kadınlara; pak kadınlar temiz erkeklere, pak erkekler de pak kadınlara yaraşır. Bu sonuncular, (iftiracıların) söylediklerinden çok uzaktırlar. Kendileri için bağışlanma ve hoş bir rızık vardır."

Nûr Sûresi 30

"(Resûlüm!) Mümin erkeklere, gözlerini (harama) dikmemelerini, ırzlarını da korumalarını söyle. Çünkü bu, kendileri için daha pak bir davranıştır. Kuşkusuz Allah, onların yapmakta olduklarından haberdardır."

Nûr Sûresi 31

"Mümin kadınlara da söyle: Gözlerini (harama bakmaktan) korusunlar; iffet ve iffetlerini esirgesinler. Görünen kısımları müstesna olmak üzere, zinetlerini teşhir etmesinler. Baş örtülerini, yakalarının üstüne (değin) örtsünler. Kocaları, babaları, kocalarının babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kendi kadınları (mümin kadınlar), ellerinin altında bulunanlar (köleleri), erkeklerden, ailenin kadınına şehvet duymayan hizmetçi vb. tâbi kimseler, yahut henüz kadınların bakımlı kadınlık hususiyetlerinin farkında olan olmayan çocuklardan başkasına zinetlerini göstermesinler. Gizlemekte oldukları zinetleri anlaşılsın diye ayaklarını yere vurmasınlar (Dikkatleri üzerine çekecek tarzda yürümesinler). Ey müminler! Defalarca ansızın Allah'a tevbe ediniz oysa kurtuluşa eresiniz."

Furkân Sûresi 68

"Yine onlar oysa, Allah ile beraber (tuttukları) başka bir tanrıya yalvarmazlar, Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar ve zina etmezler. Bunları yapan, günahı(nın cezasını) bulur"

Mümtehine Sûresi 12

"Ey Peygamber! İnanmış kadınlar, Allah'a hiçbir şeyi iki taraflı koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasında bir kötüleme uydurup getirmemek, iyi işi işlemekte sana aleyhinde gelmemek hususunda sana biat etmeye geldikleri süre, biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, çok esirgeyendir."

ZİNA İLE İLGİLİ HADİSLER

Zina Türleri Hadisi

Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den söylenti edildiğine kadar Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Âdemoğluna zinadan nasibi takdir olunmuştur. O buna mutlaka erişir. Gözlerin zinası bakmak, kulakların zinası kulak vermek, dilin zinası konuşmak, elin zinası yetişmek, ayakların zinası yürümektir. Kalbe gelince o, istek eder, ister. Üreme organı ise, bunu ya gerçekleştirir, ya da boş yere çıkarır." (Buhârî, İsti'zân 12, Felek 9; Müslim, Kader 20-21. Hem bk. Ebû Dâvûd, Nikâh 43)

İnsanı Cehenneme Sürükleyen 2 Şeyden Biri Cinsel Organıdır

Ebû Hüreyre radıyallahu anh şöyle dedi:

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e:

– İnsanları cennete en fazla götürecek şey nedir? diye soruldu.

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem:

– “Allah’a hürmet (takvâ) ve güzel ahlâktır” buyurdu.

– İnsanları cehenneme azami götürecek şey nedir? diye sorulunca da:

– “Ağız ve cinsel organdır” buyurdu. (Tirmizî, Birr 62. Hem bk. İbni Mâce, Zühd 29)

Müslüman Zina Etmez

Ebû Hüreyre (r.a)’den rivâyet edildiğine kadar Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

“Zinâkâr, (kâmil bir) mü’min olarak zinâ etmez; hırsız, (kâmil bir) mü’min olarak çalmaz; içki içen, (kâmil bir) mü’min olarak içki içmez. Birey bunları yaptıktan daha sonra tevbe kapısı hâlâ ona açıktır.” (Buhârî, Hudûd, 20)

Allahın Sevmediği Amel, Zina

Hz. Âişe vâlidemizin rivâyetine göre Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

“Ey ümmet-i Muhammed! Erkek ya da bayan bir kulunun zina etmesini, Allah’tan daha çok kıskanan (memnuniyetsizlik ve nefretle tedarik eden) hiçbir kimse yoktur. Ey ümmet-i Muhammed! Siz benim bildiklerimi bilseydiniz, az güler fazla ağlardınız.” (Buhârî, Nikâh, 107)

Haramı Görür Görmez Bitmiş Bakma!

Büreyde (r.a) der fakat: Rasûlullah (s.a.v), Hz. Ali’ye hitaben şöyle buyurdu:

“Ey Ali, âniden bir haramı gördüğünde dönüp her tarafta bakma! Zira ilk manzara senin (için affedilmiş)tir, oysa ikinci görüntü aleyhinedir (günahtır).” (Ebû Davud, Nikâh, 42-43/2149; Tirmizî, Edeb, 28/2777; Heysemî, VIII, 63)

Birdenbire Görülen Haram

Cerîr radıyallahu anh şöyle dedi:

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ansızın görmenin hükmünü sordum.

- "Hemen gözünü diğer tarafa çevir!" buyurdu. (Müslim, Âdâb 45. Ayrıca bk. Ebû Davûd, Nikâh 43; Tirmizî, Edeb 28)

Bir Başkasının Avret Yerine Görmek Haramdır

Ebû Saîd radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Erkek, erkeğin avret yerine, kadın da kadının avret yerine bakamaz. Bir erkek diğer bir erkekle; bir bayan da başka bir kadınla bir örtü altında yatamaz."

Müslim, Hayz 74. Hem bk. Tirmizî, Edeb 38; İbni Mâce, Tahâret 137

Mahremiyete Dikkat

İbni Abbas radıyallahu anhümâ'dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Hiçbiriniz, yanında mahremi bulunmayan bir kadınla başbaşa kalmasın." (Buhârî, Nikâh 111, Cihâd 140; Müslim, Hac 424. Keza bk. Tirmizî, Radâ' 16, Fiten 7)

Fuhuş İslam'da Yasaktır

Ebû Mes'ûd el-Bedrî radıyallahu anh'den söylenti edildiğine kadar Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, köpek parasını, fuhuş gelirini ve falcılık ücretini yasaklamıştır.

Buhârî, Büyû 25, 113, İcâre 20, Talâk 51, Tıb 46, Libâs 86, 96; Müslim, Müsâkât 40. Keza bk. Ebû Dâvûd, Büyû 26, 63; Tirmizî, Büyû 46, 49, 50, Nikâh 37, Tıb 23; Nesâî, Sayd 15, Büyû 91, 92, 94; İbni Mâce, Ticârât 9

Bir Başkasına Zina Suçu Atmak Büyük Günahtır

Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

- "Yedi helâk ediciden kaçının!" Sahâbîler:

- Ey Allahın Resûlü! Bunlar nelerdir? diye sordular. Hz. Peygamber:

- "Allah'a müşterek koşmak, sihir (sihir) yerine getirmek, Allah'ın haram kıldığı bir nefsi hileli yere öldürmek, faiz yemek, babasız malı yemek, savaş meydanından firar etmek, evli, namuslu ve hiç bir şeyden haberi olmayan kadınlara zina isnad etmektir, buyurdu.

Buhârî, Vasâyâ 23, Tıb 38, Hudûd 44; Müslim, Îmân 145. Keza bk. Ebû Dâvûd, Vasâyâ 10; Nesâî, Vasâyâ 12

Kıyamet Günü Allah Teâla Zina Edenin Yüzüne Bakmaz

Tekrar Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den söylenti edildiğine tarafından Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Allah Teâlâ kıyamet gününde üç kişiyle konuşmaz, onları temize çıkarmaz, suratlarına bile bakmaz; üstelik onlar dehşet bir azâba uğrarlar.

Bunlar; zina eden yaşlı, yalan söyleyen hükümdar, kibirlenen fakirdir.” (Müslim, Îmân 172. Keza bk. Tirmizî, Cennet 25; Nesâî, Zekât 75, 77)

Zina İftirası Ahirette İflas Ettirir

Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den söylenti edildiğine göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem:

“Müflis kimdir, biliyor musunuz?” diye sordu. Ashâb:

- Bizim aramızda müflis, parası va malı olmayan kimsedir, dediler. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem:

“şüphesiz ki ümmetimin müflisi, kıyamet günü namaz, oruç ve zekât sevabıyla gelip, fakat şuna sövüp, buna zina isnâd ve iftirası yapıp, şunun malını yiyip, bunun kanını döküp, şunu dövüp, bu se-beple iyiliklerinin sevabı şuna buna bahşedilen ve üzerindeki kul hakları bitmeden sevapları biterse, yargı sahiplerinin günahları kendisine yükletilip daha sonra da cehenneme atılan kimsedir” buyurdular. (Müslim, Birr 59. Hem bk. Tirmizî, Kıyâmet 2)

Zina Eden Affedilir mi?

Ebû Zer radıyallahu anh şöyle demiştir:

Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’le birlikte Medine’nin Harra mevkiinde yürüyordum. Derken Uhud dağı karşımıza çıkıverdi. Resûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem:

– “Ey Ebû Zer!” dedi. Ben:

– Buyur yâ Resûlallah! Emrine âmâdeyim, dedim. Resûlullah:

“Yanımda şu Uhud dağı değin altın olsa, bu beni sevindirmez. Bir borcu ödemek için ayırdığımdan başka da yanımda bir dinar bulunarak üç gün geçmesini istemem. –Resulullah, önüne, sağına, soluna ve arkasına elleriyle verme işareti yaparak–yanımda bulunanı Allah’ın kullarına şöyle şöyle dağıtmak isterim” buyurdu. Daha Sonra yoluna devam etti ve:

“Dünyada varlığı çok olanlar âhirette sevapları az olanlardır. Yalnız sağına, soluna ve ardına şöyle, şöyle ve şöyle verenler müstesnadır. Lakin onlar da ne kadar azdır” buyurdu. Daha Sonra da bana:

“Ben yanına gelinceye dek yerinden ayrılma” diye tenbih ederek gecenin karanlığında yürüyüp gözden kayboldu. Yüksek bir ses işittim bir kimsenin Nebî sallallâhu aleyhi ve sellem’e saldırmasından korktum. Onun yanında gelmek istedim, fakat “Ben yanında gelinceye kadar yerinden bölünme” buyruğunu hatırlayarak yerimden ayrılmadım. Resûl-i Ekrem yanıma gelince:

– Bir ses işittim ve ondan korktum, diye duyduğum sesten bahsettim. Hz.Peygamber:

– “Sen o sesi duydun mu?” diye sordu. Ben:

– Evet, diye yanıt verdim. Resûl-i Ekrem şöyle buyurdu:

– “O gelen Cebrâil idi; bana ümmetinden Allah’a müşterek koşmayarak ölen kimse Cennet’e girer, dedi.” Ben:

– Zina edip hırsızlık yapsa da mı? dedim. Resûl-i Ekrem:

– “Zina da etse, hırsızlık da yapsa neticede cennete girer” buyurdular.

Buhârî, İstikrâz 3, Rikak 14; Müslim, Zekât 32

Göz Zinası ve Kadın Kokusu

Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

“Her göz (harama bakmakla) zinâ eder. Kadın koku sürünüp (erkeklerin bulunduğu) bir meclisten geçtiği zaman, o da zâniyedir/zinâ etmiş sayılır.” (Tirmizî, Edeb, 35/2786; Ebû Dâvûd, Tereccül, 7/4173; Nesâî, Zînet, 35)

Harama Bakmayı Terk Edene Ecir

Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- bu hususta şöyle buyurmuştur:

“Harama bakış, iblisin zehirli oklarından bir oktur. Her kim Allah korkusu nedeniyle harama bakmayı terk ederse Allah ona, kalbinde lezzetini hissedeceği bir îman bahşeder.” (Hâkim, IV, 349/7875)"

Üçüncüsü Şeytandır...

Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

“Bir erkek, tanıdık olmayan bir kadınla baş başa kaldığında mutlaka üçüncüleri şeytan olur.” (Tirmizî, Radâ’, 16/1171; Fiten, 7/2165; Ahmed, I, 18, 26)

Zina ve Fuhuş Hastalıkları Çoğaltır

Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurur:

“Bir milletin içinde zina ve fuhuş ortaya çıkıp nihayet o insanlar bu suçu alenî olarak işlemeye başladığında, mutlaka içlerinde vebâ hastalığı ve kendilerinden önce gelip-geçmiş milletlerde görünmeyen başka hastalıklar yayılır.” (İbn-i Mâce, Fiten, 22; Hâkim, IV, 583/8623)

İbn-i Abbâs Hazretleri’nden gelen bir rivâyette ise şöyle buyrulur:

“…Bir toplumda zina yaygınlaşırsa, arasında ölümler artar…” (Muvatta’, Cihâd, 26; İbn-i Mâce, Fiten, 22)

Zina Yapanların Ahiretteki Durumları

Dünyada bu dek zararı olan zina, âhirette de kişiyi rezil-rüsvay eder ve acı bir azaba mâruz bırakır. Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurur:

“Bu gece rüyâmda iki birey (Cebrâîl ile Mîkâîl) gelerek beni kaldırdılar ve «Haydi gidiyoruz» dediler. Ben de onlarla beraber gittim… Fırın gibi bir yapıya vardık. Orada ne söylenildiği anlaşılamayan çığlıklar, feryatlar birbirine karışıyordu. İçerde bir sürü çıplak erkek ve kadın bulunduğunu anladık. Altlarından alevler yükseldikçe, çığlık atıyor, feryâd u figân ediyorlardı. Meleklere bunların kim olduğunu sordum:

«–Zina eden erkek ve kadınlar» dediler.” (Buhârî, Ta’bîr, 48; Cenâiz, 93; Tirmizî, Rü’yâ, 10/229

Zina Etmek İsteyen Gence, Peygamberimizin Cevabı

Ebû Ümâme (r.a) anlatıyor:

“Bir genç Rasûlullah Efendimiz’e geldi ve:

«–Yâ Rasûlallah! Zina için bana izin verir misiniz?» dedi.

Oradakiler derhal gencin üstüne yürüdüler ve azarlayarak «Sus, sus!» dediler.

Efendimiz (s.a.v):

«–Yaklaş!» buyurdu. Genç, Allah Rasûlü’nün yanında varıp oturdu.

Rasûlullah (s.a.v) ona:

«–Böyle bir şeyi annen için ister misin?» diye sordu. Genç:

«–Allah beni senin yoluna kurban etsin, hayır, vallâhi istemem yâ Rasûlallah!» dedi.

Allah Rasûlü (s.a.v):

«–Öteki ırk da anneleri için böyle bir şeyi istemezler» buyurdu.

sonradan Rasûlullah (s.a.v), benzer soruyu kızı, kız kardeşi, halası, teyzesi için de sordu. Genç hepsine:

«–Allah beni senin yoluna kurban etsin, hayır, vallâhi istemem yâ Rasûlallah!» cevabını verdi.

Rasûlullah (s.a.v) her defasında “diğer insanların da yakınları için böyle bir şeyi istemeyeceklerini” hatırlattı. Konuşmanın sonunda mübârek elini gencin üzerine koydu ve:

«Allah’ım, bunun günahlarını affet, kalbini temizle ve iffetini muhâfaza eyle!» diye dua etti.

Genç bundan daha sonra böyle bir şeye hiç tenezzül etmedi.” (Ahmed, V, 256-257; Heysemî, I, 129)

Zina Çoğalınca...

Bir gün Allah Rasûlü (s.a.v):

−Bu ümmetin sonunda yere batma (hasf), maymun ve domuza çevrilme (mesh) ve taşlanma (kazf) vukû bulacaktır” buyurmuştu. Âişe (r.anhâ):

“−İçimizde sâlih halk olduğu hâlde helâk edilecek miyiz?” diye sordu.

Rasûlullah (s.a.v):

“−Zina çoğaldığında evet!” buyurdu (Tirmizî, Fiten, 21/2185. Bkz. Ebû Dâvûd, Melâhim, 10/4307.)

Yollarda Oturmaktan Kaçının

Ebû Saîd el-Hudrî radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebî sallalahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

- "Yollarda oturmaktan kaçının!" Sahâbîler:

- Biz buna mecbûruz. Meselelerimizi orada konuşuyoruz, dediler. Bunun üstüne Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem:

- "Oturmaktan vazgeçemeyecekseniz o halde yolun hakkını verin!" buyurdu.

- Yolun hakkı nedir Ey Allah'ın Resûlü? dediler.

- "Harama bakmamak, gelip geçenleri incitmemek, selâm edinmek, mârufu emredip münkerden nehyetmektir" buyurdu. (Buhârî, Mezâlim 22, İsti'zân 2; Müslim, Libâs 114. Hem bk. Ebû Dâvûd, Edeb 12; Tirmizî, İsti'zân 30)

Gözlerinde Zinâ İzleri Var

Enes -radıyallâhu anh- kendi rivâyetine tarafından; bir gün Hazret-i Osman’a giderken yolda bir kadın görür. Kadının güzelliği aklına takılır. Bu akıl ile Hazret-i Osman’ın yanına girer. Onu gören Hazret-i Osman:

“–Ey Enes! Gözlerinde zinâ izleri var.” der. Buna fazla şaşıran Enes -radıyallâhu anh-:

“–Allâh’ın Rasûlü’nden daha sonra vahiy mi geliyor?” diye sorar. Hazret-i Osman -radıyallâhu anh- ise:

“–Hayır, bu bir basîret ve dürüst bir firâsettir.” buyurur. (Kuşeyrî, Risâle, Beyrut 1990, sf. 238.)

ZİNADAN NASIL UZAKTA DURULUR

"Zinâ tehlikesinden korunmak için Cenâb-ı Hakk’ın:

“Zinâya yaklaşmayınız!..” (el-İsrâ, 32) emrine titizlikle aktarmak gerekir.

Bu âyet-i kerîmede zinâ bir tarafa, ona yaklaştıracak davranışlar bile yasaklanmıştır. Meselâ harama görmek, bunlardan biridir. Cerîr -radıyallâhu anh- şöyle der:

Peygamber Efendimiz’e, bakılması haram olan şeyi pat diye görmenin hükmünü sordum:

“–Hemencecik gözünü diğer tarafa çevir!” buyurdu. (Müslim, Âdâb, 45. Ayrıca bkz. Ebû Dâvûd, Nikâh, 43; Tirmizî, Edeb, 28)

Zira harama bakan insan, “göz zinâsı” işlemiş olur. Aynı şekilde kulakların zinâsı kulak vermek, dilin zinâsı konuşmak, elin zinâsı değmek, ayakların zinâsı yürümek, kalbin ve nefsin zinâsı da düşünmek ve arzu etmek sûretiyle harama yönelmektir. Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- bu hususta şöyle buyurmuştur:

“Harama manzara, iblisin zehirli oklarından bir oktur. Her kim Allah korkusu sebebiyle harama bakmayı terk ederse Allah ona, kalbinde lezzetini hissedeceği bir îman bahşeder.” (Hâkim, IV, 349/7875)" (Hakkʼa Adanmış GENÇLİK, Osman Nûri Topbaş)

ZİNA NIÇIN YASAKTIR VE ZİNANIN ZARARLARI NELERDİR?

"Zina, öteden beri insan aklının, ahlâk ve hukuk nizamlarının ve bütün semâvî dinlerin tamamen hatalı ve çirkin gördüğü bir davranıştır. Zina nesebin karışmasına, âilenin dağılmasına, hısımlık, komşuluk, arkadaşlık gibi bağların çözülüp toplumdaki mânevî ve ahlâkî değerlerin kökten sarsılmasına sebep olur. İnsanı bedenî zevklerin esiri yaparak itibar ve şerefini ayaklar altına alır.

Fuhuş, kadın ticaretinin yaygınlaşmasına, kadının bir geçimini sağlama kaynağı olarak kullanılmasına ve kadın simsarlarının ortaya çıkmasına yol açar. Analık asalet ve haysiyetini târumâr eder. Bir toplumda zina yayıldığında:

Nesiller birbirine karışır, çocuklar ya hiç olmaz veya yetim kalır. Babası belirli olmayan çocuklar korumasız, nafakasız ve şefkatsiz kalarak sağlıklı ve sıcacık bir hayattan mahrûm olurlar. Baba terbiyesinden uzaktan yetişen çocuklar şımarık olur ve cemiyete zararlı birer fert hâline gelirler. Çocuklarının olup olmadığı belirli olmadı için erkeklerin mirasını kimin alacağı bilinemez, adalet, hukuk zâyî olur. Kadınla erkeğin müşterek eseri olan çocuklara sadece kadınlar görmek zorunda kalır. Bu da kadınlara yapılan büyük bir haksızlıktır. Âile müessesesi dağıldığında içtimâî yaşam da büyük ölçüde felce uğrar. Âile dağılınca erkeğin, kadının ve çocukların mânevî ve rûhî ihtiyaçları büyük ölçüde karşılanamaz. Sevme, sevilme, saygı gösterme, hürmet görme, güvenme, sığınma, dertlerini paylaşma, yardımlaşma gibi ihtiyaçları karşılanmayan insanlar psikolojik hasta durumuna düşerler. Nesiller süresiz olunca kardeşlerin ve çok yakın akrabaların birbiriyle bilmeden evlenmesi gibi tehlikeler zuhûr eder. Akrabalık ve hısımlık müessesesi ortadan kalkar. İnsanlar yalnızca anne ve anneannelerini tanıyabilirler, bazen bu bile mümkün olmaz. Dolayısıyla yeni cins, toplum içinde kendisine en yakın olan muhabbet ve güven hâlesini kaybeder. Zina, rastgele birleşmeler ve cinsî temaslar, tabiatı gereği kıskanç olan insanı, ölümle neticelenen münakaşa ve dövüşmelere sürükler. Bu da can güvenliğini yok eder. Nikâh ve evlilik ise bu cins ihtilaf ve kavgaların önüne geçer. (Prof. Dr. Süleyman Uludağ, İslâm’da Emir ve Yasakların Hikmeti, s. 171-172.)

ÜSTELIK zinanın sıhhat için de öyle fazla zararları mevcuttur. Zina bataklığına düşen insanlarda frengi, bel soğukluğu gibi sirayet edici öyle çok rahatsızlık müşâhede edilmektedir. Günümüzde tıbbın tedavi bulamadığı ölümcül hastalık AIDS, büyük ölçüde zina yoluyla bulaşmaktadır.

O hâlde, nikâhın saâdetini fuhşun murdarlığına bozmak kadar ahmaklık ve cehâlet olamaz!.." (Ebedî Yol Haritası İSLÂM, Dr. Murat KAYA)

İSLAM HUKUKUNDA ZİNANIN CEZASI NEDİR?

İSLAM'DA KADIN ERKEK İLİŞKİSİ NASIL OLMALIDIR?

TAŞIYICI ANNELİK CAİZ Mİ?

Kaynak: www.islamveihsan.com URL: https://www.islamveihsan.com/zina-nedir-zina-ile-ilgili-ayet-ve-hadisler.html

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.