Mobilite sektörünün gelişimine kayda değer ölçüde katkı maddesi sunmaya aralıksız ve sektörün odak noktası haline gelen Bilişim Vadisi; Türkiye'de geleceğin mobilite ekosistemini şekillendirecek girişimcilere mentörlük, mali ve yasal danışmanlık, proje peşine düşüp takip desteği ve Ar-Ge teşvikleri gibi konularda yol göstermek nedeniyle başlatılan ve bu sene 3'üncüsünü gerçekleştireceği “Mobilite Hızlandırma Programı” ile girişimcilere kapısını bir defa daha açıyor.

Mobilite Hızlandırma Programı, potansiyel müşteriler ile girişimcileri bir araya getiren bir platform işlevi de görüyor. Program, paydaş ve girişimleri buluşturarak daha sağlam ilişkiler kurmalarına ve muhtemel projelerde birlikte çalışmalarına ihtimal sağlıyor.

Mobilite Hızlandırma Programı'nda bu yıl ilk kez mobilite sektöründe etkinlik belirten yabancı firma yöneticileri ve çalışanları, girişimcilere birebir mentorluk verecek. Bu sayede girişimler, keza globale açılma yönünde birincil adımı atmış olacak hem de potansiyel uluslararası meslek birliği fırsatını yakalamış olacaklar.

Kimler başvuruda bulunabilir?

Mobilite odağında teknoloji bilhassa benzer teknolojiler, suni akıl, nesnelerin interneti, siber emniyet, zeki ödeme sistemleri, elektrikli vasıta çözümleri, pil teknolojisi gibi alanlarda iş fikrine sahip, prototipini geliştirmekte olan ya da geliştirmiş yerli ve yabancı tüm girişimciler programa başvuruda bulunabilir. Başvuru Formu yapan girişimler, bir ön tatbik sürecine bağlı tutularak, teknoloji hazırlık seviyelerine tarafından değerlendirilecek.

Programa uygulama yapacak girişimcileri neler bekliyor?

Programa başvuru yapan girişimciler;

Mobilite alanında bilirkişi milli ve uluslararası mentorlardan birebir mentorluk ve danışmanlık desteği, Sektör lideri ve alanında bilirkişi eğitmenler tarafından ihtiyaca yönelik eğitimler, Bilişim Vadisi'nin Teşebbüs Sermayesi Yatırım Fonlarından öncelikli olarak kullanma, Ulusal / uluslararası yatırım fonları ile görüşmeler, Bilişim Vadisi Kuluçka Merkezi büro desteği, Potansiyel iş birlikleri için OEM'ler ve tedarikçi firmalar ile görüşmeler yapma, 1.000.000 TL destekli KOSGEB İleri Girişimcilik Programı'ndan yararlanma, TÜBİTAK BİGG Teknogirişim Desteği Programı'ndan yararlanma, Program sonunda gerçekleşecek olan “Demoday” ile yatırımcılarla randevulaşma

fırsatı yakalayacak.

Mobilite sektörünün gelişiminde oynadığı öncü rolle sektörün odak noktası haline gelen Bilişim Vadisi; benzersiz, reformcu ve sürdürülebilir bir layık üretimi için Türkiye'nin teknoloji girişimciliği ekosistemini desteklemeye devam edecek.

Son Başvuru Formu Tarihi: 27 Mart 2023

Ayrıntılı bilgilere ve uygulama sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. 

Kaynak: webrazzi.com URL: https://webrazzi.com/2023/03/21/bilisim-vadisi-mobilite-hizlandirma-programi/