Karbondioksit emisyonlarını ve yerli kaynaklar oldukları için enerjide dışa bağımlılığın azaltan yenilenebilir enerji kaynakları özellikle elektrik üretiminde epeyce kritik rol oynuyor. Fakat elbette bu enerjinin en manâlı kaynakları güneş, rüzgar ve su sınırsız ve ebedi yok. 

Hatta dünya üzerinde rüzgar açısından verimli olan bölgeler kısıtlı. Güneş enerjisi her bölgede yeterli ve verimli enerji üretmek için yerinde değil. Bir taraftan da iklim değişikliğine ve artan enerji fiyatları enerji sektörünü derinden etkiliyor. Yerkabuğunun dağıtılmış derinliklerinde birikmiş ısı olarak tanımlanan jeotermal, alternatif enerji kaynağı olarak ön plana çıkıyor. 

Pak enerji kaynağı olarak jeotermal enerji, geleceğin elektrik şebekesinde önemli bir role sahip. Amerika kıtası, Orta Amerika ülkeleri, Anadolu'da Ege Bölgesi ve Avrupa'da İtalya jeotermal enerji santrallerinin en fazla bulunduğu coğrafyalar aralarında yer alıyor. Ülkeler bazında ABD ilk sırada geliyor.

ABD merkezli yeni tür jeotermal girişimi Fervo Energy bir adım öne çıkıyor. 2017 yılında Jack Norbeck ve Tim Latimer tarafından kurulan şirketin amacı dünya genelinde sürdürülebilir enerji geçişini hız yapmak. Bunun için yer altı kaynaklarına inovatif bir perspektif getiriyor. Şirketin üç temel amacı var. Fervo, jeotermal varlıkları geliştirmek, sahiplenmek ve işletmek için teknolojiyi ticarileştirmek.

Google ile ortaklık yaptı

Fervo, petrol ve gaz sondajında kullanılan fiber optik kavrama ve çözümleme tekniklerle sıcak kaya rezervlerinden jeotermal enerji üretiyor. Sondaj yani kuyulardaki optik kablolar doğruca jeotermal kaynağın akışı ve sıcaklığı hakkında bilgi topluyor.

Gerçek zamanlı olarak toplanan bu veriler, jeotermal kaynakların nerede daha etkin olduğunu belirlenmesini sağlıyor. Şirketin üstüne çalıştığı teknolojiler, jeotermal enerji depolayarak saklanmasına ve daha artı yerde erişilebilir kılmasına niçin oluyor. Ayrıca elektrik üretiminden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını ortadan kaldırıyor. Böylece elektrik enerjisi üretmek daha ucuz ve daha kolay ışık halkası geliyor. Bu konuya uyarı çeken Tim Latimer, geleneksel jeotermal üretmenin ve satmanın elektrik üretimi için olağanüstü derecede kıymetli olduğunu söylüyor.

Geçen Kasım ayında Clean Power Alliance (CPA) elektrik sağlayıcısına jeotermal güç sağlayacak 33 MW'lık bir enerji satın alma anlaşması imzaladı.15 takvim yapılan sözleşmenin amacı CPA'nın üç milyondan pozitif konut için pak yenilenebilir enerji temin etmek. 

Ocak 2021'de jeotermal alanları keşfetmek için İtalya merkezli Turboden ile anlaşma imzaladı. Mayıs 2021'de Google ile yaptığı ortaklık dikkat çekiyor. Fervo Energy, Google ile jeotermal enerji üretimi için suni zeka destekli bir proje geliştiriyor. İki şirketin amacı jeotermal kuyuların verimliliğini çoğaltmak.

Tükenmesi mümkün yenilenebilir enerji kaynaklarını jeotermal ile ikame etmek de bir öteki amaç olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü karbonsuz yani yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektrik enerjisinin mevsim ve iklim gibi sebeplerle üretim konusunda dalgalanma yaşanması zaruri.

Bill Gates de yatırımcılar arasında

Tam da bu sebeplerden Fervo Energy, 4 turda toplam 177 milyon dolar yatırım aldı. Şirket, Bill Gates'in yatırım şirketi Breakthrough Energy Ventures da bulunduğu15 yatırımcı göre destekleniyor. Öteki yatırımcılar arasında Prelude Ventures, Elemental Excelerator, Cyclotron Road, Stanford Üniversitesi yer alıyor. 

Geçen eylül ayında DCVC liderliğinde 7/24 karbon içermeyen enerji santralleri yapı etmek ve işletmek için 138 milyon dolar yatırım aldı. Tim Latimer, son yatırımın 'iddialı planları hayata aşmak için kullanılacağını söyledi. 

Yeni yatırım, Fervo'nun hem Nevada ayrıca de Utah'daki enerji santrallerini tamamlaması için harekete geçti. California, Idaho, Oregon, Colorado, New Mexico'da da yeni projeler başlatmayı hedefliyorlar. 

Jeotermal, yenilebilir enerji kategorisine girdiğine dikkat çeken Tim Latimer, geleneksel jeotermal üretmenin ve satmanın elektrik üretimi için olağanüstü derecede kıymetli olduğunu söylüyor.

Kaynak: webrazzi.com URL: https://webrazzi.com/2023/03/20/yeni-nesil-jeotermal-girisimi-fervo-energy/