Allah katında büyük günahların en ağırı nedir?

Büyük günahların birinci derecede ağırı, şüphesiz Allah Teâlâ’ya müşterek (şirk) koşmak, yâni onun gibi bir başka ilah ya da ilahlar bulunduğunu ileri sürmektir. Abdullah İbni Mesut Hazretleri en büyük günâhın ne olduğunu merak etmiş ve Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’e:

“Allah katında en büyük günah hangisidir?” diye sormuş, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona verdiği cevapta:

“Seni yaratmış olduğu hâlde Allah’a şirk koşmandır” buyurmuştur. (Müslim, Îmân 141)

Kur’ân-ı Kerîm insanın yapabileceği en büyük acımasızlık ve haksızlığın Allah’a şirk koşmak olduğunu belirtmiştir. (Lokman sûresi, 13)

Kaynak: Riyazüs Salihin, Erkam Yayınları

Kaynak: www.islamveihsan.com URL: https://www.islamveihsan.com/buyuk-gunahlarin-en-agiri.html