İkinci el ürünü, daha önce başkası tarafından kullanılmış ve bitmiş pazara sunulan mahsul olarak tanımlamak mümkün. Bilhassa sürdürülebilir ekonomi eğiliminin ve kaynakların doğru kullanımına verilen öneme paralel olarak tüketicilerin ikinci el sektörüne ilgisi de son dönemde artmış durumda. Bilhassa Z kuşağının ekonomiye daha artı dahil olmasıyla da bu ilgi hız kazandı ve geçen sene 244 milyon tüketici, ikinci el ürün aldı veya sattı.

Yapılan araştırmalara göre ikinci el piyasasının 2026'ya değin yüzde 127 büyüyerek 218 milyar dolara ulaşacağı bekleniyor. Keza 2022'nin sektör için en hızlı büyümenin yaşanacağı yıl olması varsayım ediliyor. İkinci el sektörü, geleneksel perakendeden 11 kat daha hızlı büyüyor.

Kaynak: webrazzi.com URL: https://webrazzi.com/2022/07/29/2026-da-ikinci-el-urun-piyasasinin-yuzde-127-buyumesi-bekleniyor